სერვისები

ჩვენი კომპანია ახორციელებს მასშტაბურ და რთულ ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოებს ლიფტის შახტებში, მიწისქვეშა ავტოსადგომებზე, შატოებში/ღვინის მარნებში, რთულ საძირკვლებში, კაშხლებსა და წყლის საცავებში.

ჩვენი სერვისების არეალი

ლიფტის შახტები

მიწისქვეშა ავტოსადგომები

შატოები

ღვინის მარნები

საძირკვლები

კაშხლები

წყლის საცავები